Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
споживачам фінансових послуг
механізми захисту прав споживачів
фінансові послуги станом на 14.07.2021
правила надання фінансових послуг
ліцензії та дозволи
умови членства
умови надання кредитів членам
органи управління
контактна інформація
корисні сайти
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
 

УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів:

1. За строком:

1) кредити зі строком від 1 до 12 місяців включно;

2) кредити зі строком понад 12 місяців до 24 місяців включно;

3) кредити зі строком понад 24 місяців до 36 місяців включно;

4) кредити зі строком понад 36 місяців.

 

2. За цільовим призначенням:

1) споживчі кредити, у тому числі:

  • придбання автотранспорту;
  • придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів;
  • інші потреби.

3. За порядком видачі (типом кредиту):

1) кредит видається однією сумою.

4. За типом процентної ставки:

1) фіксована.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

6. За видами забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами:

1) застава;

2) порука;

3) неустойка (штраф, пеня);

4) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

7. За способом надання кредиту:

1) безготівковим шляхом.

Вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

 - умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України;

 - умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593 Цивільного кодексу України;

 - поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України