Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
споживачам фінансових послуг
механізми захисту прав споживачів
фінансові послуги станом на 14.07.2021
правила надання фінансових послуг
ліцензії та дозволи
умови членства
умови надання кредитів членам
органи управління
контактна інформація
корисні сайти
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
 Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.
Склад спостережної ради КСП МВС УКРАЇНИ :

 Школьний Василь Миколайович - голова спостережної ради

 Гаврилюк Сергій Миколайович - заступник голови спостережної ради

 Кузіна Лариса Валентинівна - секретар

 Жилінський Олександр Євгенович - член спостережної ради 

 Хотінь Іван Васильович - член спостережної ради

 

Склад правління КСП МВС УКРАЇНИ:

 Васюк Петро Григорович - голова правління

 Давиденко Ніна Миколаївна - головний бухгалтер

 Новосад Тамара Іванівна - член правління 

 

Склад кредитного комітету КСП МВС УКРАЇНИ:

 Гаврилюк Сергій Миколайович - голова кредитного комітету

 Васюк Петро Григорович - член кредитного комітету

 Новосад Тамара Іванівна - секретар кредитного комітету 

 

Склад ревізійної комісії КСП МВС УКРАЇНИ:

 Шевчук Надія Миколаївна - голова ревізійної комісії

 Гавва Олена Леонідівна - заступник голови ревізійної комісії

 Прима Валентина Петрівна - секретар ревізійної комісії 
Спостережна рада 

 Школьний Василь Миколайович - голова спостережної ради

 Хотінь Іван Васильович - заступник голови спостережної ради

 Кузіна Лариса Валентинівна - секретар

 Загреба Анатолій Михайлович - член спостережної ради 

 Гаврилюк Сергій Миколайович - член спостережної ради

 

Правління 

 Васюк Петро Григорович - голова правління

 Давиденко Ніна Миколаївна - головний бухгалтер

 Новосад Тамара Іванівна - член правління 

 

Кредитний комітет

 Хотінь Іван Васильович - голова кредитного комітету

 Васюк Петро Григорович - член кредитного комітету

 Новосад Тамара Іванівна - секретар кредитного комітету 

 

Ревізійна комісія 

 Шевчук Надія Миколаївна - голова ревізійної комісії

 Бровчук Василь Олександрович- заступник голови ревізійної комісії

 Дейсан Оксана Володимирівна - секретар ревізійної комісії  

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України